Books

Gündelik Hayatımızın Tarihi

G ndelik Hayat m z n Tarihi Bu kitab elinize ald n z tam u anda durun ve d n n Onu var eden k d n m rekkebin yap t r c n n nereden geldi ini ve hatta hayatlar m za nas l girdi ini hat rlamaya al n Bildi imiz veya bildi imizi z

 • Title: Gündelik Hayatımızın Tarihi
 • Author: Kudret Emiroğlu
 • ISBN: 9786053605157
 • Page: 244
 • Format: Paperback
 • Bu kitab elinize ald n z tam u anda durun ve d n n Onu var eden k d n, m rekkebin, yap t r c n n nereden geldi ini ve hatta hayatlar m za nas l girdi ini hat rlamaya al n Bildi imiz veya bildi imizi zannetti imiz ya da kesinlikle bilmedi imiz tarihleriyle say s z e ya, gelenek ve detle doludur ya amlar m z o u zaman st ne d nmedi imiz, baz lar n i levseBu kitab elinize ald n z tam u anda durun ve d n n Onu var eden k d n, m rekkebin, yap t r c n n nereden geldi ini ve hatta hayatlar m za nas l girdi ini hat rlamaya al n Bildi imiz veya bildi imizi zannetti imiz ya da kesinlikle bilmedi imiz tarihleriyle say s z e ya, gelenek ve detle doludur ya amlar m z o u zaman st ne d nmedi imiz, baz lar n i levsel g rd m z, baz lar n toplumsal zorunluluk kabul ederek uymaya al t m z, baz lar ocuklu umuzun geri gelmeyecek g nlerinden an lar olarak kalan, baz lar na al maya al t m z ve baz lar na da tepki duydu umuz eski yeni e ya, det ve ifadeler, ki ili imizi belirleyen, ki isel veya grup olarak kimli imizi ifade etmemizde birincil derecede rol oynayan, k lt r ve uygarl k r nleridir.G ndelik Hayat m z n Tarihi t m bu k lt r ve uygarl k r nlerinin tarih, co rafya, k lt r, medeniyetler ve zaman i inde yapt yolculuklara kar la t rmal etimolojileriyle birlikte k tutmay hedefliyor.

  • Gündelik Hayatımızın Tarihi By Kudret Emiroğlu
   244 Kudret Emiroğlu
  • thumbnail Title: Gündelik Hayatımızın Tarihi By Kudret Emiroğlu
   Posted by:Kudret Emiroğlu
   Published :2019-09-01T13:38:56+00:00

  About "Kudret Emiroğlu"

  1. Kudret Emiroğlu

   Kudret Emiro lu, 1956 Trabzon do umlu Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi mezunu ngilizce sosyal bilimler ve tarih alanlar nda kitap evirileri ve yay nevlerinde edit rl k yapt lgi alanlar olan k lt r tarihi, etimoloji ve Do u Karadeniz le ilgili ara t rmalar n s rd r yor Tamam 22 cilt olan Trabzon Vilayet Salnameleri ni Osmanl ca dan evirerek yay na haz rl yor Kebike nsan Bilimleri in Kaynak Ara t rmalar Dergisi nin yay n y netmeni ve Bilkent niversitesi nde Osmanl ca hocas d r Yay mlanm kitaplar Trabzon Ma ka Etimoloji S zl 1989 , Ankara Vilayeti Salnamesi 1325 1907 1995, mer T rko lu, Ahmet Y ksel ve Ethem Co kun ile birlikte Y zba Cemal in An lar 1996 , G ndelik Hayat m z n Tarihi 2001 , Anadolu da Devrim G nleri 1999 , Antropoloji S zl 2003, Suavi Ayd n ile birlikte , Yolda m z At 2003, Ahmet Y ksel ile birlikte , K k Asya n n Bin Y z Ankara 2005, Suavi Ayd n, mer T rko lu, Ergi D zsoy la birlikte , Ekonomi S zl B lent Dan o lu, Binnur Berbero lu ile birlikte, Bilim ve SAnat Yay nlar , 2006 , Hamsi Kurban O G ze A C Saydam, N k evik le birlikte, Heyamola Yay nlar , 2008

  121 Comments

  1. Kitabın dili ve konusu çok eğlenceli. TV'de çocuk kanalında eğlenceli bilim programı izler gibi bir okuma sürecine daldırıveriyor insanı. Sayfalar peş peşe çevriliyor, şunu da okuyayayım, bunu da okuyayım derken bir de bakmışsın kitap yarı yarıya bitmiş bile. Tek kusuru kaynakçasının olmayışı. Bu durum onu bilimsel bir kaynak olmaktan uzaklaştırıyor. Ama oo adar kusur kadı kızında da olur. Çok beğenerek ve müthiş eğlenerek okudum.


  2. Bu kitap bir ansiklopedi. Yanınıza alıp okuyabileceğiniz bir kitap değil. Lavaboda durması için ideal. Kitabın en büyük sıkıntısı: KAYNAKÇA YOK. Bilgilerin güvenirliliğine erişemedim.


  Leave a Comment